"Hemisphere", version karaoke, composé par YÎko Kanno

Masayoshi Kuki, Shinobu Miwa Masayoshi Kuki, Shinobu Miwa


Noms : Masayoshi Kuki, Shinobu Miwa.
Âges : inconnus
Côté voix...